Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Administracija

Direktorius Vaidas Bacys el. p. vaidas.bacys@dubysos.lt, tel. (8 41) 38 86 80

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Garškienė el. p. ausra.garskiene@dubysos.lt

Direktoriaus pavaduotojas pagrindiniam ugdymui Benas Gudinavičius el. p. benas.gudinavicius@dubysos.lt

Direktoriaus pavaduotoja švietimo pagalbai Simona Miškinienė el. p. simona.miškiniene@dubysos.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Edita Bulienė mob. +370 645 17 441, el. p. edita.buliene@dubysos.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, statybos ir transport skyriaus vedėja