Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Administracija

Direktorius Vaidas Bacys el. p. vaidas.bacys[eta]dubysos.lt, tel. +370 (41) 38 86 80

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Garškienė el. p. ausra.garskiene[eta]dubysos.lt

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Benas Gudinavičius el. p. benas.gudinavicius[eta]dubysos.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Miškinienė el. p. simona.miškiniene[eta]dubysos.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Edita Bulienė mob. +370 645 17 441, el. p. edita.buliene[eta]dubysos.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, statybos ir transport skyriaus vedėja