Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Darbo užmokestis

DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičius 2021 m. IV ketvirtisVidutinis mėnesio darbo užmokestis (€) neatskaičius mokesčių už 2021 m. IV ketvirtįDarbuotojų skaičius 2022 m. I ketvirtisVidutinis mėnesio darbo užmokestis (€) neatskaičius mokesčių už 2022 m. I ketvirtį
 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui42331,0052480,00
 Skyriaus vedėjas pagrindiniam ugdymui, skyriaus vedėjas švietimo pagalbai, statybos ir transporto skyriaus vedėjas41595,00
 Statybos ir transporto skyriaus vedėjas21470,00
 Sekretorius21213,0021420,00
 Pagalbos mokiniui specialistas41431,0051500,00
 Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo mokytojas201350,00201462,00
 Mokytojas371493,00371627,00
 Pailgintos dienos grupės auklėtojas4938,0041043,00
 Bibliotekininkas21085,0031125,00
 Auklėtojo, mokytojo padėjėjas14850,0016970,00
 Vairuotojas4778,004917,00
 Statybų priežiūros ir šilumos ūkio operatorius, kompiuterių priežiūros specialistas21110,0021190,00
 Virėja6827,006965,00
 Virtuvės darbininkas, kiemo darbininkas, darbininkas, valytoja25642,0025730,00

——————————

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičius 2021 m. III ketvirtisVidutinis mėnesio darbo užmokestis (€) neatskaičius mokesčių už 2021 m. III ketvirtįDarbuotojų skaičius 2021 m. IV ketvirtisVidutinis mėnesio darbo užmokestis (€) neatskaičius mokesčių už 2021 m. IV ketvirtį
 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui42331,6642331,66
 Skyriaus vedėjas pagrindiniam ugdymui, skyriaus vedėjas švietimo pagalbai, statybos ir transporto skyriaus vedėjas41595,0041595,00
 Sekretorius21213,0021213,00
 Pagalbos mokiniui specialistas41050,0041431,00
 Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo mokytojas201350,00201350,00
 Mokytojas371493,00371493,00
 Pailgintos dienos grupės auklėtojas4938,004938,00
 Auklėtojo, mokytojo padėjėjas14850,0014850,00
 Vairuotojas4778,004778,00
 Kompiuterių priežiūros specialistas11070,85  11070,85  
 Virėja6827,006827,00
 Virtuvės darbininkė2642,002642,00
 Darbininkas3642,003642,00
 Kiemo darbininkas3642,003642,00
 Valytojas17642,0017642,00
 Statybų priežiūros ir šilumos ūkio operatorius11070,0011070,00
This image has an empty alt attribute; its file name is Darbo-uzmokestis-2020-m.-IV-ketvirtis-page-001-1024x724.jpg