Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Dėl dublikatų išdavimo

KREIPTIS:

Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykla

Dubysos g. 15, LT-80201 Bubiai.

Šiaulių rajono savivaldybė tel. (8 41) 38 86 80 el. p. mokykla@dubysos.lt