Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

2018 metų gruodžio mėnesį pradėtas vykdyti trijų metų trukmės tarptautinis projektas EDUCAS „Space and Educare: Creating child and family-friendly learning spaces in ECEC (Early Childhood Education and Care) centers” (liet. “Aplinka ir ugdymas: vaikams ir šeimoms palankių aplinkų kūrimas ikimokyklinėse įstaigose”).

2018 metų gruodžio mėnesį pradėtas vykdyti trijų metų trukmės tarptautinis projektas EDUCAS „Space and Educare: Creating child and family-friendly learning spaces in ECEC (Early Childhood Education and Care) centers” (liet. “Aplinka ir ugdymas: vaikams ir šeimoms palankių aplinkų kūrimas ikimokyklinėse įstaigose”). 

Belgijos VBJK (ISSA narė) yra šio tarptautinio projekto koordinatorė. Prie projekto prisijungia ir du tyrimų centrai, Parmos universitetas Italijoje ir Ugdymo inovaciju centras (ISSA narys) Lietuvoje. Projekte dalyvauja kartu ir Belgijos: de Tandem, Hippo‘s Hof darželiai, Italijos: Maria Vittoria, Gelsomino darželiai bei Lietuvos: Dubysos aukstupio mokykla bei Vaikystės sodas darželiai. 

Bendras projekto tikslas yra sukurti ikimokyklinio ugdymo aplinką, kuri holistiniu požiūriu būtų orientuota į  vaikų raidą, atsižvelgiant į įvairius vaikų ir šeimų poreikius, ypatingą dėmesį skiriant tiems, kuriems gresia socialinė atskirtis.

Šiuo projektu siekiama pagerinti ikimokyklinių ugdymo įstaigų erdvės, priemones bei veiklų organizavimą remiantis gerosiomis įstaigų praktikomis. Šio projekto metu nustatyta patirtis bus naudojama kuriant mokymo rinkinį ir rekomendacijas, kurios yra svarbios tiek vietos, tiek ES lygmenims.