Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

“FOR A GREENER EUROPE”, Erasmus+ SCH EDU project: 2021-1-BE02-KA210-SCH-000031341 vasario 27 – kovo 3 dienomis

Įsibėgėjus Erasmus+ projektui “FOR A GREENER EUROPE”, Erasmus+ SCH EDU project: 2021-1-BE02-KA210-SCH-000031341 vasario 27 – kovo 3 dienomis Dubysos aukštupio mokykloje vyko susitikimas, kuriame dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Belgijos, Danijos, Rumunijos bei Lietuvos. Jo metu projekto dalyviai kartu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesore Simona Ramanauskaitė mokėsi programavimo „Python Coding“ pagrindų ir „Aritificial Intelligence and its Usage in Mobile App Prototyping“ programos. Įgytas žinias mokiniai pritaikė praktiškai – kūrė pristatymus apie žalesnią Europą.

Following the start of the Erasmus+ project “FOR A GREENER EUROPE” and the Erasmus+ SCH EDU project: 2021-1-BE02-KA210-SCH-000031341, a meeting was held at Dubysos aukštupio mokykla from February 27 to March 3, where teachers and students from Belgium, Denmark, Romania, and Lithuania participated. During the meeting, the project participants, together with Professor Simona Ramanauskaitė from Vilnius Gediminas Technical University, learned the basics of programming in “Python Coding” and the program “Artificial Intelligence and its Usage in Mobile App Prototyping”. The knowledge acquired was practically applied by the students, who created presentations about a greener Europe.