Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos tobulinimas, diegiant IKT technologijas ir STEAM metodus“

Džiaugiamės du metus trukusiu projektu „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos tobulinimas, diegiant IKT technologijas ir STEAM metodus“, kuris jau baigėsi. Baigėsi ir ilgai trukę, bet smagūs mokymai ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Juose pedagogai gilino tiek teorines, tiek praktines žinias apie JAV naudojamą metodiką “PRE – K for ALL”, kurią pritaikėme savo įstaigoje. Nagrinėjant metodiką ir dalyvaujant teoriniuose bei praktiniuose mokymuose pedagogai plėtė žinias, kurias panaudojo ne tik papildant dabartinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, bet ir savo kasdieniame darbe. Projekto metu paaiškėjo, kad ir geriausios pasaulinės praktikos turi būti pritaikomos kontekstine prasme. Ypač svarbi sritis, kurioje pavyko pasiekti pokytį – edukacinių erdvių kūrimas.  Suskirstyta vidaus aplinka į logiškai išdėstytas erdves, kurios garantuoja vaikui ne tik patirti sėkmę ugdymo(si) procese, bet ir ugdo savarankiškumą. Lauko erdvė naudojama, kaip ugdymo(si) įrankis. Pedagogai ne konkuruoja tarpusavyje, o dalinasi idėjomis, priemonėmis, sėkmės istorijomis.  Projektas finansuotas Europos socialinio fondo ir Šiaulių rajono savivaldybės lėšomis.