Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Kurtuvėnų skyriaus mažieji ugdytiniai kiekvieną penktadienį žiūri šešėlių teatro vaidinimus.

Kurtuvėnų skyriaus mažieji ugdytiniai kiekvieną penktadienį žiūri šešėlių teatro vaidinimus. Teatras įsikūrė mokytojų kambaryje, kai buvo nagrinėta tema apie Šviesą. Vaikų pageidavimu tęsiame šešėlių vaidinimus. Ugdytiniai ne tik žiūri, aptaria matytas pasakas, bet ir patys vaidina. Pasakas sekame pagal to mėnesio temą. Vaikai žiūrėjo pasakojimus iš serijos ,,Ežiukas rūke”, ..Pirštinė”,, ,,Pagrandukas”, ,,Kaip debesėlis užaugo” ir kt.