Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Kviečiame balsuoti

Dėmesio!!! Visi, kurie norėtų prisidėti kviečiame balsuoti prabalsuoti už Aukštelkės bendruomenės iniciatyvą.