Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Kviečiame mokytis!

Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:

1. Vaiko asmens dokumentas (būtinas) .

2. Švietimo pagalbos tarnybos arba psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo pažymos ir (ar) gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažyma, jei vaikas turi specialiųjų poreikių.

Prašymus dėl priėmimo 2024-2025 m. m. mokinių tėvai gali pradėti teikti nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinė sistema – spausti čia..

Instrukcija kaip pateikti prašymą dėl priėmimo į mokyklą: