Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Prasideda 3 integruota tema ,,Kaip mes išreiškiame save?‘‘

Nuo šios savaitės, kurios potemė – ,,Pomėgis (hobis)‘‘. Veiklose atsispindės įvairios idėjos – vaikystės ir dabartinis hobis, tėvelių, senelių, draugų, mokytojų, pažįstamų, žymių žmonių hobiai. Tikslas – per kūrybinę veiklą pažinti save, atrasti naują (us) hobį (ius) ir suprasti, kaip tai yra svarbu.