Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Priėmimas į mokyklą

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO /
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ (1 KL.)
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ (2, 3, 4 KL)
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ (5 KL.)
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ (6, 7, 8 KL)
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ (9, 10 KL.)
MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2022 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-59(1.2E) ,,DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Previous
Next