Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Projektas “MEDIA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE LITERACY FOR EDUCATORS OF KAUNAS AND SIAULIAI REGIONS OF LITHUANIA”

Projektas “MEDIA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE LITERACY FOR EDUCATORS OF KAUNAS AND SIAULIAI REGIONS OF LITHUANIA” yra ambicingas žingsnis siekiant skleisti medijų ir dirbtinio intelekto raštingumą Kauno ir Šiaulių regionų švietimo bendruomenei. Šį projektą finansuoja Alumni Engagement Innovation Fund, koordinuoja – JAV-LT Alumni asociacija.

Projekte dalyvauja ne tik mokytojai, bet ir mokiniai iš Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos bei Vytauto Didžiojo Universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos. Projekto tikslas – suteikti žinių ir praktinių įgūdžių, susijusių su medijų raštingumu bei dirbtinio intelekto panaudoju ugdymo procese, skatinti  sąveiką tarp mokytojų ir jų mokinių, suteikti jiems puikias galimybes išmokti ir kartu eksperimentuoti.

Projekto trukmė – vieneri metai. Įžanginė konferencija Kaune bus puiki galimybė suteikti žinių mokytojams bei užmegzti ryšius tolimesniam bendravimui. Vėliau, numatytos keturios dirbtuvės, kuriose mokytojai ir mokiniai įgys praktinių įgūdžių medijų ir dirbtinio intelekto srityse. Projektą užbaigs atviros erdvės baigiamoji konferencija, kurioje bus pateikti svarbiausi projektų rezultatai ir išvados.