Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Socialinės partnerystės programa „Valgyk protingai“

Jau antrus metus Bubių, Aukštelkės ir Kurtuvėnų mokyklų bendruomenės, vykdydamos projektą ”Skanu ir sveika”, dalyvaujasocialinės partnerystės programoje ,,Valgyk protingai”. Programos organizatorius – VšĮ ,,Humana People to People”, partneris –Nacionalinė švietimo agentūra.Programos tikslas – mokinių asmeninės kompetencijos, ypač nuostatos gyventi ir maitintis sveikai, tausoti maistą ir aplinką ugdymas, stiprinant technologijų (mitybos) bendrųjų programų įgyvendinimą Lietuvos mokyklose.Programai įgyvendinti numatyti šie uždaviniai:• gilinti žinias apie sveiką, racionalią ir subalansuotą mitybą, ugdyti sveikos mitybos kaip atsvaros „greito” maisto ir energinių gėrimų vartojimo kultūrai, principus;• analizuoti maisto kokybę, maisto produktų sudėtį ir energinę vertę, maisto švaistymo ir produktų saugojimo (sandėliavimo, konservavimo būdus ), pateikiant sveiko maisto receptus;• ugdyti įpročius sumažinti išmetamo maisto kiekį, taupyti lėšas ir prisidėti prie aplinkos tausojimo;• parengti projektinių veiklų aprašus;• skatinti tiesioginį partnerystės programoje „Valgyk protingai” dalyvaujančių mokyklų bendradarbiavimą su žemės ūkio produkcijos augintojais ir perdirbėjais, siekiant naudoti vietinę ir sezoninę produkciją.