Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

“Geriausia ir svarbiausia kiekvieno žmogaus išsilavinimo dalis yra ta, kurią jis suteikia pats sau." (Edward Gibbon)

Socialinės partnerystės programa ,,Valgyk protingai”

Jau antrus metus Bubių, Aukštelkės ir Kurtuvėnų mokyklų bendruomenės, vykdydamos projektą ”Skanu ir sveika”, dalyvaujasocialinės partnerystės programoje ,,Valgyk protingai”. Programos organizatorius – VšĮ ,,Humana People to People”, partneris –Nacionalinė švietimo agentūra.Programos tikslas – mokinių asmeninės kompetencijos, ypač nuostatos gyventi ir maitintis sveikai, tausoti maistą ir aplinką ugdymas, stiprinant technologijų (mitybos) bendrųjų programų įgyvendinimą Lietuvos mokyklose.Programai įgyvendinti numatyti šie uždaviniai:• gilinti žinias apie sveiką, racionalią ir subalansuotą mitybą, ugdyti sveikos mitybos kaip atsvaros „greito” maisto ir energinių gėrimų vartojimo kultūrai, principus;• analizuoti maisto kokybę, maisto produktų sudėtį ir energinę vertę, maisto švaistymo ir produktų saugojimo (sandėliavimo, konservavimo būdus ), pateikiant sveiko maisto receptus;• ugdyti įpročius sumažinti išmetamo maisto kiekį, taupyti lėšas ir prisidėti prie aplinkos tausojimo;• parengti projektinių veiklų aprašus;• skatinti tiesioginį partnerystės programoje „Valgyk protingai” dalyvaujančių mokyklų bendradarbiavimą su žemės ūkio produkcijos augintojais ir perdirbėjais, siekiant naudoti vietinę ir sezoninę produkciją.