Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Finansinių ataskaitų rinkiniai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 IV ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Aukštelkės m-la)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Bubių m-la)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Kurtuvėnų m-la)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS – IV ketvirčio

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Aukštelkės m-la) – IV ketvirčio

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Bubių m-la) – IV ketvirčio

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Kurtuvėnų m-la) – IV ketvirčio

AIŠKINAMASIS RAŠTAS – II ketvirčio

AIŠKINAMASIS RAŠTAS – 2021 m. II ketvirčio

AIŠKINAMASIS RAŠTAS – 2021 m. III ketvirčio