Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Ikimokyklinis ugdymas

VAIKŲ REGISTRAVIMAS Į UGDYMO GRUPES: https://www.registruok.lt/index.php?691297433

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS (Suvestinė redakcija nuo 2023.09.01 d.)

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą „Laiminga vaikystė“. Rengdami programą vadovavomės švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu ir Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis, taip pat Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, be to, adaptavome JAV ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikomą metodiką „Pre-K for All’s“, kuri sėkmingai integruoja IKT technologijas, tiriamosios ir kūrybinės technologinės veiklos metodus (STEAM) ir lauko pedagogikos principus. Mokymo(si) esmė yra suteikti vaikams galimybę vis sudėtingesniais būdais stebėti savo aplinkos objektus ir reiškinius.

Ikimokyklinio ugdymo knygutė