Bubių mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Informacija apie gautus paskatinimus ir skirtas nuobaudas