Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Paskatinimai ir nuobaudos

2021 m. Už atliktas vienkartines, ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis premijomis paskatinti:

15 aptarnaujančio personalo darbuotojų

43 pedagoginio personalo darbuotojai.