Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Paskatinimai ir nuobaudos

2023 m. Už atliktas vienkartines, ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis premijomis paskatinti:

29 aptarnaujančiam darbuotojui

60 pedagoginių darbuotojų.

2022 m. Už atliktas vienkartines, ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis premijomis paskatinti:

23 aptarnaujančiam darbuotojui

45 pedagoginiam darbuotojui

2021 m. Už atliktas vienkartines, ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis premijomis paskatinti:

15 aptarnaujančio personalo darbuotojų

43 pedagoginio personalo darbuotojai