Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Korupcijos prevencija

Atsakingas žmogus už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą:

Laima Vaičiulienė el. p. laima.vaiciuliene@dubysos.lt

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

Dėl pareigybių sąrašo, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai

ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS 2022–2023 MOKSLO METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

Dėl asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę

Korupcijos prevencijos programa

Įsakymas patvirtinantis korupcijos prevencijos programą

STT karštoji linija

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo

Akademinio sąžiningumo aprašas