Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Korupcijos prevencija

Atsakingas žmogus už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą:

Vytenis Kvedaras el. p. vytenis.kvedaras@dubysos.lt

Pareigybės aprašymas

Dokumentai
Į S A K Y M A S DĖL ASMENS, ATSAKINGO UŽ KORUPCIJOS PERVENCIJĄ IR JOS KONTROLĘ

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS 2024-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PRIEMOPNIŲ PLANAS

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

Dėl pareigybių sąrašo, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai
Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite
– el. paštu: korupcija@dubysos.lt;
– Darbuotojai ir registruoti vartotojai per savitarnos portalą: Pranešimas apie korupciją
– Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, el. paštu: pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje STT karštoji linija

Naudingos nuorodos

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934

Informacija apie „Skaidrumo akademiją“ mokytojams: https://skaidrumoakademija.lt/mokytojams/

Savarankiško antikorupcinio sąmoningumo didinimo įrankis – e. mokymo platforma: https://emokymai.stt.lt

STT iniciatyvos mokinių ugdymui: https://www.stt.lt/antikorupcinio-samoningumo-didinimas/jaunimui-ir-mokykloms/7629

Mokymosi-testavimo platforma „Skaidrumo ženklelis“: https://www.skaidrumozenklelis.lt/

Galimybė „užsisakyti“ virtualią pamoką „Antikorupcinio švietimo pamoka“.  Pamokos vedamos nuotoliniu arba kontaktiniu būdu. Dėl pamokos laiko ir formato kviečiame rašyti el. paštu moksleiviai@stt.lt;

Dilemų žaidimas „Skaidru: kaip elgtumeisi tu?“ https://www.skaidrumoistorija.lt/

https://www.stt.lt/antikorupcinio-samoningumo-didinimas/ivairios-edukacines-priemones/7658

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkitezinias/7570