Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Personalas

Pedagoginis personalas

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija El. paštas 
Vaidas Bacys Direktorius  vaidas.bacys[eta]dubysos.lt 
Aušra Garškienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  ausra.garskiene[eta]dubysos.lt 
Simona Miškinienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  simona.miskiniene[eta]dubysos.lt 
Benas Gudinavičius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  benas.gudinavicius[eta]dubysos.lt 
Daiva Rašimienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja  Mokytojas metodininkas daiva.rasimiene[eta]dubysos.lt 
Rasa Bukelskienė Lietuvių k. ir lit. mokytoja Mokytojas metodininkas rasa.bukelskiene[eta]dubysos.lt 
Alvydas Lukošius Lietuvių k. ir literatūros mokytojas Vyr. mokytojas alvydas.lukosius[eta]dubysos.lt 
Benas AldakauskasMokytojo padėjėjasBenas.Aldakauskas[eta]dubysos.lt
Ausma Šereivienė Užsienio k. (anglų k.) mokytoja Ekspertasausma.sereiviene[eta]dubysos.lt 
Jūratė Formanskė Užsienio k. (anglų k.) mokytoja Mmokytojas metodininkas jurate.formanske[eta]dubysos.lt 
Brigita Banienė Užsienio k. (anglų k.) mokytoja Vyr. mokytojas brigita.baniene[eta]dubysos.lt 
Danguolė Kukla Užsienio k. (vokiečių k.) mokytoja Mokytojas metodininkas danguole.kukla[eta]dubysos.lt 
Laima Vaičiulienė Užsienio k. (rusų k. ) mokytoja Mokytojas metodininkas laima.vaiciuliene[eta]dubysos.lt 
Evelina TunevičMokytojo padėjėjasevelina.tunevic[eta]dubysos.lt
Natalja Kozlova Matematikos mokytoja Mokytojas metodininkas natalja.kozlova[eta]dubysos.lt 
Linas Naimavičius Matematikos, fizikos mokytojas Vyr. mokytojas linas.naimavicius[eta]dubysos.lt 
Živilė Pilsudskė Geografijos mokytoja Mokytojas zivile.pilsudske[eta]dubysos.lt 
Teklė Tomkutė – Vaičiulienė Istorijos mokytoja Mokytojas tekle.vaiciuliene[eta]dubysos.lt 
Lina Kaveckytė Gamtos mokslų mokytoja Vyr. mokytojas lina.kaveckyte[eta]dubysos.lt 
Reda JančiauskienėSpec. pedagogėSpec. pedagogasreda.janciauskiene[eta]dubysos.lt
Roma Vaičiulienė Chemijos ir biologijos mokytoja Vyr. mokytojas roma.vaiciuliene[eta]dubysos.lt 
Asta Arminienė Dailės ir technologijų mokytoja Mokytojas asta.arminiene[eta]dubysos.lt 
Matas KavaliauskasMuzikos mokytojas matas.kavaliauskas[eta]dubysos.lt
Sonata Abromavičienė Muzikos, meninio ugdymo mokytoja, bibliotekininkė Vyr. mokytojas sonata.abromaviciene[eta]dubysos.lt 
Vytaras Bloškys Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas vytaras.bloskys[eta]dubysos.lt 
Raimonda Jucikaitė Fizinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojas raimonda.jucikaite[eta]dubysos.lt 
Rytis Alūzas Fizinis ugdymas Mokytojas metodininkas rytis.aluzas[eta]dubysos.lt 
Indrė Pažereckienė Muzikos, neformalaus ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytojaMokytojas indre.pazereckiene[eta]dubysos.lt 
Jūratė Ščeponavičienė Kuratorius Mokytojas jurate.sceponaviciene[eta]dubysos.lt 
Martynas VaitkevičiusKuratorius, Fizinio lavinimo mokytojasMokytojas martynas.vaitkevicius[eta]dubysos.lt 
Kristina SaunorienėPradinių klasių mokytojaNesuteiktakristina.sauroniene[eta]dubysos.lt
Jūratė Žegulienė Pradinių klasių mokytoja Mokytojas metodininkas jurate.zeguliene[eta]dubysos.lt 
Lina Valauskienė Pradinių klasių mokytoja Mokytojas metodininkas lina.valauskiene[eta]dubysos.lt 
Vilma Kardašienė Pradinių klasių mokytoja Mmokytojas metodininkas vilma.kardasiene[eta]dubysos.lt 
Gitana Sudeikienė Pradinių klasių mokytoja Mokytojas metodininkas gitana.sudeikiene[eta]dubysos.lt 
Simona DaugėlienePradinių klasių mokytoja, meninio ugdymo mokytojanesuteiktasimona.daugeliene[eta]dubysos.lt
Aušra Vidžiūnienė Pradinių klasių mokytoja Mokytojas metodininkas ausra.vidziuniene[eta]dubysos.lt 
Alė Kasparavičienė Pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytojas ale.kasparaviciene[eta]dubysos.lt 
Aurelija Milvidienė Pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytojas aurelija.milvidiene[eta]dubysos.lt 
Greta Škikūnienė Pradinių klasių mokytoja Mokytojas greta.skikuniene[eta]dubysos.lt 
Vida Radionovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojaMokytojas vida.radionoviene[eta]dubysos.lt 
Ausma Valienė Pradinės klasės, neformalusis Vyr. mokytojas ausma.valiene[eta]dubysos.lt 
Greta Žemaitė Pradinių klasių mokytoja Mokytojas greta.zemaite[eta]dubysos.lt 
Greta SvirkaitėNeformalaus ugdymo mokytojaNesuteiktagreta.svirkaite[eta]dubysos.lt
Rasa Jociuvienė Kuratorė Mokytojas rasa.jociuviene[eta]ubysos.lt 
Jurgita Grigalauskienė Technologijų mokytojaMokytojas jurgita.grigalauskiene[eta]dubysos.lt 
Kristina Jankauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas kristina.jankauskiene[eta]dubysos.lt 
Šarūnė Guginienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojas sarune.guginiene[eta]dubysos.lt 
Modesta Narutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas modesta.narutiene[eta]dubysos.lt 
Snieguolė Andrijauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas snieguole.andrijauskiene[eta]dubysos.lt 
Gintarė Sirunaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas gintare.sirunaitiene[eta]dubysos.lt 
Jolanta Kundrotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas jolanta.kundrotiene[eta]dubysos.lt 
Dovilė Katauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas dovile.katkauskiene[eta]dubysos.lt 
Almutė Šarlauskienė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojas almute.sarlauskiene[eta]dubysos.lt 
Deimantė Latvė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Mokytojas deimante.latve[eta]dubysos.lt 
Rūta StankienėIkimokyklinio ugdymo mokytojaNesuteiktaruta.stankiene[eta]dubysos.lt
Laura Sartauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas laura.sartauskiene[eta]dubysos.lt 
Daiva Gedminienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas daiva.gedminiene[eta]dubysos.lt 
Laimutė Mikštienė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Mokytojas  laimute.mikstiene[eta]dubysos.lt 
Ilona Dilinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas ilona.dilinskiene[eta]dubysos.lt 
Renata Ivanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas renata.ivanauskiene[eta]dubysos.lt 
Irute BogušėIkimokyklinio ugdymo mokytojaMokytojasirute.boguse
Lina Meliuškanė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojas lina.meliuskane[eta]dubysos.lt 
Lina Šidlauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojas lina.sidlauskaite[eta]dubysos.lt 
Veronika ŠimkutėPailgintos dienos grupės auklėtojaNesuteiktaveronika.simkute[eta]dubysos.lt
Reda GarnienėPailgintos dienos grupės auklėtoja, mokytojo padėjėjaNesuteiktareda.garniene[eta]dubysos.lt
Violeta BaranauskienėPailgintos dienos grupės auklėtojaNesuteiktavioleta.baranauskiene[eta]dubysos.lt
Indrė Jankevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas indre.jankeviciute[eta]dubysos.lt 
Ingrida Jurevičiūtė Spec. pedagogas   ingrida.jureviciute[eta]dubysos.lt 
Evelina Radzivonaitė Specc. Pedagogas  evelina.radzivonaite[eta]dubysos.lt 
Laima Benikasienė Socialinė pedagogė  Vyr. mokytojaslaima.benikasiene[eta]dubysos.lt 
Vilma Nostienė Logopedė  vilma.nostiene[eta]dubysos.lt 
Simona Šambarienė Logopedė Vyr. mokytojassimona.sambariene[eta]dubysos.lt 
Brigita Jonaitytė Mokytojo padėjėja  brigita.jonaityte[eta]dubysos.lt  
Darius UrlakisPsichologas darius.urlakis[eta]dubysos.lt
Justina Sereikaitė Mokytojo padėjėja  justina.sereikaite[eta]dubysos.lt 
Donata Muridinienė Mokytojo padėjėja  donata.muridiniene[eta]dubysos.lt  
Vytenis KvedarasKultūrinio ugdymo koordinatorius.
Bibliotekininkas
vytenis.kvedaras[eta]dubysos.lt
Aurelija Kniurienė  Bibliotekininkė  aurelija.kniuriene[eta]dubysos.lt 
Mantas MisiūnasInformacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, neformalaus ugdymo mokytojasNesuteiktamantas.miniunas[eta]dubysos.lt
Erika DobrovoskėMokytojo padėjėjaerika.dobrovolske[eta]subysos.lt
Eglė PetrošienėPradinių klasių mokytojaMokytojasegle.petrosiene[eta]dubysos.lt
Benas Aldakauskasmokytojo padėjėjasbenas.aldakauskas[eta]dubysos.lt

Aptarnaujantis personalas

Vardas, pavardėPareigosEl. paštas
Edita Bulienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, katilinės operatorius edita.buliene[eta]dubysos.lt
Stasys GabrielaitisŪkvedys (transportui)stasys.gabrielaitis[eta]dubysos.lt
Vytautas MockaitisŪkvedys (statybai)
katilinės operatorius
vytautas.mockaitis[eta]dubysos.lt
Sigita JokūbaitienėSekretoriussigita.jokubaitiene[eta]dubysos.lt
Gintarė RubikaitėPersonalo specialistasgintare.rubikaite[eta]dubysos.lt
Birutė RubikienėValgyklos vedėjas
virėjas (Kurtuvėnai, Aukštelkė)
birute.rubikiene[eta]dubysos.lt
Asta OdminienėValgyklos vedėjas (Bubiai)asta.odminiene[eta]dubysos.lt
Deividas RasickasKompiuterių priežiūros specialistasdeividas.rasickas[eta]dubysos.lt
Kvalifikuoti darbuotojai  
5 et.Vairuotojai 
6,5 et.Virėjai 
14  et.Auklėtojų padejėjai 
Nekvalifikuoti darbuotojai  
18,375 et.Darbininkai, kiemo darbininkai, valytojai, virtuvės darbininkai