Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo PASKIRTIS – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Ugdomos pagrindinės vaiko kompetencijos:

  • socialinė,
  • sveikatos saugojimo,
  • komunikacinė,
  • pažintinė
  • meninė.

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. taikome JAV ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikomą metodiką „Pre-K for All’s“, kuri sėkmingai integruoja IKT technologijas, tiriamosios ir kūrybinės technologinės veiklos metodus (STEAM) ir lauko pedagogikos principus.

Visų „Pre-K For All“ skyrių mokymo(si) esmė yra suteikti vaikams galimybę vis sudėtingesniais būdais stebėti savo aplinkos objektus ir reiškinius. Pagrindinis uždavinys – mokyti vaikus kritinio mąstymo per praktinius tyrinėjimus, taip pat supažindinti su objektais ar reiškiniais artimoje aplinkoje, kaip vaikų kasdienio gyvenimo dalį. Ne tik eksperimentai ir tyrinėjimai vyrauja veiklose, taip pat ugdome vaikų raštingumą ir kalbos įgūdžius. Daug dėmesio skiriame literatūros nagrinėjimui. Vaikai yra skatinami įsitraukti į diskusijas apie istorijas, pasakas, informacinius tekstus, kuriuos skaitė pedagogas. Skaitant plečiamas žodynas ir aiškinamasi nežinomų žodžių reikšmė. Didelis dėmesys skiriamas ugdymo aplinkoms bei bendradarbiavimui su tėvais.

Priešmokyklinio ugdymo knygutė