Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

“Geriausia ir svarbiausia kiekvieno žmogaus išsilavinimo dalis yra ta, kurią jis suteikia pats sau." (Edward Gibbon)

Ugdymo proceso organizavimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

Mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

2020–2021 mokslo metų ugdymo proceso trukmė: 

Klasė 2020-2021m. m. Ugdymo proceso trukmė(dienomis, savaitėmis)
Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga
1–4 2020-09-01 2021-06-09 175 (35)
5–10 2021-06-23 185(37)

Mokykla dirba trimestrais. Trimestrų trukmė: 

1-asis 09-01–11-30 (59 dienos); 

2-asis 12-01–03-10 (57 dienos); 

3-asis 03-12–06-09 (1–4 kl.) (59 dienos) ir 06-23 (5–10 kl.) (69 dienos). 

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę

Mokiniams skiriamos atostogos: 

Rudens  2020-10-26–2020-10-30 
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23–2021-01-05 
Žiemos 2021-02-15–2021-02-19 
Pavasario (Velykų) 2021-04-06–2021-04-09 
Vasaros atostogos 2021-06-10–2021-08-31 (1–4 kl.)  2021-06-25–2021-08-31 (5–10 kl.) 
  1. Pamokų laikas
  2. 8.30-9.15 
  3. 9.20-10.05 
  4. 10.10-10.55 
  5. 11.00-11.45 
  6. 11.50-12.35 
  7. 12.40-13.25 
  8. 13.30-14.15 
  9. 14.20-15.05 

1-4 kl. Pietų pertrauka 10.55-11.45

5-10kl. Pietų pertrauka 11.45-12.40