Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Švietimo pagalba

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas Dubysos aukštupio mokykla

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2024 M.

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2023 M.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas Dubysos aukštupio mokykla

KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022 M.

VGK 2020-2021 m. metinis planas

ŠIAULIŲ RAJONO DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLASMURTO IR PARYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMOTVARKOS APRAŠAS