Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Nuo kovo 8 d. integruota tema “Kaip veikia pasaulis?”

Nuo kovo 8 dienos Dubysos aukštupio mokyklos mokiniai bus pakviesti į kelionę po mokslo pasaulį. Įvairių mokomųjų dalykų kontekste vaikai nagrinės, kaip kito mokymo(si) procesas, mokslinės idėjos, kaip tobulėjo ir kodėl žymiais tapo mokslininkai. Integruotos temos “Kaip veikia pasaulis?” potemė – “Mokslo odisėja”.