Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Erasmus+ For a Greener Europe

“FOR A GREENER EUROPE”, Erasmus+ SCH EDU project: 2021-1-BE02-KA210-SCH-000031341 vasario 27 – kovo 3 d.
Kovo 20-24 dienomis du septintokai lydimi mokytojų dalyvavo Erasmus+ projekte “For a Greener Europe”