Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

“Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą" Vilhelmas fon Humboltas

Administracija

Direktorius Vaidas Bacys El. p. vaidas.bacys@dubysos.lt Tel. (8 41) 38 86 80

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Garškienė Mob. +370 614 98 658 El. p. ausra.garskiene@dubysos.lt

Skyriaus vedėja pagrindiniam ugdymui Vida Šarauskienė Tel. (8 41) 38 86 80 El. p. vida.sarauskiene@dubysos.lt

Skyriaus vedėja švietimo pagalbai Simona Miškinienė Tel. (8 41) 38 86 80 El. p. simona.miškiniene@dubysos.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, statybos ir transporto skyriaus vedėjas Stasys Gabrielaitis Tel. (8 41) 38 86 80 El. p. Stasys.gabrielaitis@dubysos.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, statybos ir transporto skyriaus vedėja Edita Bulienė Mob. +370 645 17 441 El. p. edita.buliene@dubysos.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, statybos ir transport skyriaus vedėja