Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Viešieji pirkimai

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS BIUDŽETINIAIS 2024 METAIS NUMATOMŲ PIRKTI REIKALINGŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PLANAS

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčiu ir vidaus sandorių (už 2023 m.) ataskaita

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS BIUDŽETINIAIS 2023 METAIS NUMATOMŲ PIRKTI REIKALINGŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PLANAS

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčiu ir vidaus sandorių (už 2022 m.) ataskaita

2022 m. ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS NUMATOMŲ PIRKTI REIKALINGŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PLANAS

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS   NUMATOMŲ PIRKTI REIKALINGŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PLANAS 2021 M.

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčiu ir vidaus sandorių (už 2021 m.) ataskaita