Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Viešieji pirkimai

2022 m. ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS NUMATOMŲ PIRKTI REIKALINGŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PLANAS

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS   NUMATOMŲ PIRKTI REIKALINGŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PLANAS 2021 M.

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčiu ir vidaus sandorių (už 2021 m.) ataskaita