Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Ikimokyklinis ugdymas

VAIKŲ REGISTRAVIMAS Į UGDYMO GRUPES: https://www.registruok.lt/index.php?691297433

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS (Suvestinė redakcija nuo 2023 m. balandžio 1 d.)

Nuo rugsėjo pirmosios taikome JAV ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikomą metodiką „Pre-K for All’s“, kuri sėkmingai integruoja IKT technologijas, tiriamosios ir kūrybinės technologinės veiklos metodus (STEAM) ir lauko pedagogikos principus.  
Visų „Pre-K For All“ skyrių mokymo(si) esmė yra suteikti vaikams galimybę vis sudėtingesniais būdais stebėti savo aplinkos objektus ir reiškinius. Pagrindinis uždavinys – mokyti vaikus kritinio mąstymo per praktinius tyrinėjimus, taip pat supažindinti su objektais ar reiškiniais artimoje aplinkoje, kaip vaikų kasdienio gyvenimo dalį. Ne tik eksperimentai ir tyrinėjimai vyraus veiklose, taip pat ugdysime vaikų raštingumą ir kalbos įgūdžius. Daug dėmesio skirsime literatūros nagrinėjimui. Vaikai yra skatinami įsitraukti į diskusijas apie istorijas, pasakas, informacinius tekstus, kuriuos skaitė pedagogas. Skaitant plečiamas žodynas ir aiškinamasi nežinomų žodžių reikšmė. 

Iki mokyklinio ugdymo paskirtis

Iki mokyklinio ugdymo knygutė