Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Maitinimas


MAITINIMO TVARKA

IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS

Nuo 2023-02-20 galiojantys 20 dienų Bubių skyriaus valgyklos valgiaraščiai:

Perspektyvinis 20 dienų 1-3 metų amžiaus vaikų valgiaraštis

Perspektyvinis 20 dienų 4-7 metų amžiaus vaikų valgiaraštis

Perspektyvinis 20 dienų 6-10 metų amžiaus vaikų valgiaraštis

Perspektyvinis 20 dienų 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikų valgiaraštis

Nuo 2023-02-20 galiojantys 20 dienų Kurtuvėnų skyriaus valgyklos valgiaraščiai

Perspektyvinis 20 dienų 1-3 metų amžiaus vaikų valgiaraštis

Perspektyvinis 20 dienų 4-7 metų amžiaus vaikų valgiaraštis

Perspektyvinis 20 dienų 6-10 metų amžiaus vaikų valgiaraštis

Perspektyvinis 20 dienų 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikų valgiaraštis