Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

“Išsilavinęs žmogus yra tas, kuris žino, kaip sužinoti tai, ko jis dar nežino " George Simmel

Personalas

ŠIAULIŲ RAJONO DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS

MOKYTOJAI 2020–2021 M. M.

Ikimokyklinis / priešmokyklinis ugdymas

Kvalifikacinė kategorija  Mokytojų skaičius
Nesuteikta mokytojo kvalifikacinė kategorija (mokosi)1
Mokytojas9
Vyresnysis mokytojas3

Pradinis ugdymas

Kvalifikacinė kategorija  Mokytojų skaičius
Mokytojas2
Vyresnysis mokytojas5
Mokytojas metodininkas4

Dorinis ugdymas

Kvalifikacinė kategorija  Mokytojų skaičius
Mokytojas1
Vyresnysis mokytojas1

Kalbos

Lietuvių kalba ir literatūra

Kvalifikacinė kategorija  Mokytojų skaičius
Mokytojas metodininkas2

Užsienio kalba (1-oji) (anglų k.)

Kvalifikacinė kategorija  Mokytojų skaičius
Mokytojas1
Mokytojas metodininkas2

Užsienio kalba (2-oji) (rusų k.)

Kvalifikacinė kategorija  Mokytojų skaičius
Vyresnysis mokytojas1
Mokytojas metodininkas1

Matematika ir informacinės technologijos

Kvalifikacinė kategorija  Mokytojų skaičius
Mokytojas1
Vyresnysis mokytojas1
Mokytojas metodininkas1

Gamtamokslinis ugdymas

Kvalifikacinė kategorija  Mokytojų skaičius
Vyresnysis mokytojas2

Socialinis ugdymas

Kvalifikacinė kategorija  Mokytojų skaičius
Mokytoja1
Vyresnysis mokytojas1

Meninis ugdymas

Kvalifikacinė kategorija  Mokytojų skaičius
Nesuteikta mokytojo kvalifikacinė kategorija1
Vyresnysis mokytojas1
Mokytojas metodininkas2

Technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga

Kvalifikacinė kategorija  Mokytojų skaičius
Mokytojas2
Vyresnysis mokytojas1
Mokytojas metodininkas1

Pagalbos mokiniui specialistai

Kvalifikacinė kategorija  Mokytojų skaičius
Specialusis pedagogas (logopedas)3
Vyresnysis socialinis pedagogas1

PAREIGYBĖS

Specialistai, mokytojai
Pradinių klasių mokytojai11
Socialinis pedagogas1
Mokytojai25
Pailgintos dienos grupės auklėtojai4
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai4
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai13
Kuratoriai3
Specialieji Pedagogai2
Logopedai2
Bibliotekininkai2
Kvalifikuoti darbuotojai
Kompiuterių priežiūros specialistai1
Sekretorius1
Raštvedys1
Vairuotojai4
Virėjai6
Valgyklos vedėjai2
Statybų priežiūros ir šilumos ūkio operatorius1
Nekvalifikuoti darbuotojai
Darbininkai3
Kiemo darbininkas3
Valytojai7 (dirba pagrindinėse pareigose)