Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Pranešėjų apsauga

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Asmuo, norintis pateikti informaciją apie pažeidimą, gali tai padaryti vienu iš įstaigoje įdiegtu vidiniu pranešimų kanalu:

 • atvykti į mokyklą, adresu Dubysos g. 15, Bubiai.
 • atsiųsti informaciją el. pašto adresu korupcija@dubysos.lt
 • mokyklos darbuotojai bei registruoti vartotojai per mokyklos savitarnos portalą: Pranešimas apie korupciją

Informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu teikiantis asmuo praneša laisvos formos pranešimu, kuriame jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir jame turi būti pateikta Tvarkos aprašo 10 punkte nurodyta informacija:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
 • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.