Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Antrosios MAIL projekto dirbtuvės „Kaip kurti kokybišką turinį naudojantis dirbtinio intelekto įrankiais?

Antrosios MAIL projekto dirbtuvės „Kaip kurti kokybišką turinį naudojantis dirbtinio intelekto įrankiais?“ vyko vasario 9 dieną VDU ŽŪA Kaune. AAI Labs inžinieriai Rokas ir Henrikas supažindino Šiaulių r. Dubysos aukštupio ir VDU Ugnės Karvelis gimnazijos mokinius ir mokytojus su sintetinio balso ir vaizdo generavimo įrankiais ir jų panaudojimu. Mokiniai kūrė vaizdo įrašus pagal DI sugeneruotus scenarijus. Dalinamės renginio akimirkomis ir rezultatais.

The second MAIL project workshop “How to create quality content using artificial intelligence tools?” was held on February 9 at VDU ŽŪA in Kaunas. AAI Labs engineers Rokas and Henrikas introduced students and teachers of Siauliai district Dubysos aukstupio school and VDU Ugnė Karvelis gymnasium with synthetic voice and video generation tools and their use. Students created videos based on AI-generated scenarios. We share the moments and results of the event.

Keliatas dirbtuvių rezultatų:

https://www.youtube.com/shorts/PKkkUG9EXAo