Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Armine ir jos kultūrinė kelionė

Dubysos aukštupio mokyklos Kurtuvėnų skyriaus darželyje štai jau šeši mėnesiai savanoriauja mergina iš Armėnijos, vardu Armine. Kviečiame paskaityti kaip ji čia atsidūrė, ką veikia darželyje ar ką mano apie galimybes savanoriauti kitose šalyse:

“Hello my dear Lithuanian community, my name is Armine and I am here today to tell you a bit about myself. I am from Armenia, from the capital city of Yerevan. It has been six months since I live here in Lithuania, in Siauliai city and I am doing my European Solidarity Corps in the beautiful town of Kurtuvenai. I did my master’s degree in the field of International Communication and Tourism, has been working as a tour guide in Armenia, also working at Yerevan Perspectives International Music Festival where we organize concerts and invite musicians to play in Armenia. So, you can imagine what could COVID do with these two fields no tourism and no concerts at all. So, I stayed jobless and couldn`t do the things that I love most like my passion for traveling, etc. So “what to do next” this question came to me. The Universe answered me fast and European Solidarity Corps came to save me J. I found the project, I applied, and here I am. To tell you the truth I have never been experienced working with the kids and it was confusing for me at the beginning, what should I do and how but I opened the kid`s world for me and it seems quite interesting. First of all, their hugs and unconditional love are priceless and motivating. Step by step new initiative and ideas came; apart from the fact that I am assisting the main tutors, I, also do my English lessons, Cultural traveling (we are traveling virtually together to see what is there in the world), and we also do indoor and outdoor activates together. What can Solidarity Corps give to you, well a lot of things when you can notice it, first of all, it gives you an opportunity to live and to create in the other culture, to be part of the other community far from yours, share emotions, love and to be loved and finally to discover that beside all the cultural differences humans are the same and it doesn`t matter in which culture you belong to”

Vertimas:

Sveika, miela lietuvių bendruomene, mano vardas Armine ir aš  šiandien noriu pasakoti šiek tiek apie save. Esu iš Armėnijos, iš sostinės Jerevano. Jau praėjo šeši mėnesiai, kai gyvenu čia, Šiaulių mieste, ir esu Europos solidarumo korpuso savanorė nuostabiame Kurtuvėnų miestelyje. Baigiau magistro studijas tarptautinės komunikacijos ir turizmo srityje, dirbau kelionių gide Armėnijoje, taip pat dirbau tarptautiniame Jerevano muzikos festivalyje, rengėme koncertus ir kvietėme užsienio muzikantus groti Armėnijoje. Taigi, jūs galite įsivaizduoti, ką COVID padarė su šiomis dvejomis sritimis? Likome  be turizmo ir koncertų. Likau be darbo ir negalėjau daryti tų dalykų, kurie man labiausiai patinka, pavyzdžiai, keliauti. Taigi „ką daryti toliau“?. Visata man greitai atsakė, o Europos solidarumo korpusas mane išgelbėjo J Radau projektą, kreipiausi ir štai! Tiesą sakant, niekada nebuvau dirbusi su vaikais, ir man pradžioje buvo painu, ką ir kaip turėčiau daryti, bet aš patekau į vaikų pasaulį ir jis pasirodė gana įdomus. Visų pirma, jų apkabinimai ir besąlygiška meilė yra neįkainojami ir motyvuojantys. Žingsnis po žingsnio kilo nauja iniciatyva ir idėjos – be pagalbos auklėtojoms, aš taip pat vedu anglų kalbos pamokėles, „Kultūrines keliones“ (mes virtualiai keliaujame po  pasaulį), taip pat, kartu su vaikais aktyviai žaidžiame tiek grupėje tiek lauke. „Solidarumo korpusas“ davė daug dalykų – suteikė galimybę gyventi ir kurti kitoje kultūroje, būti kitos, toli nuo namų, bendruomenės dalimi, dalintis emocijomis, meile ir būti mylimam bei pagaliau atrasti, kad be visų kultūrinių skirtumų žmonės yra vienodi ir nesvarbu, kuriai kultūrai priklausai.