Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Mokinių rudens atostogų metu Dubysos aukštupio mokyklos mokytojai planavo 2022 metų veiklas

Mokinių rudens atostogų metu Dubysos aukštupio mokyklos mokytojai planavo 2022 metų veiklas. Vykdomų ir laimėtų projektų koordinatoriai pristatė net 9 kuruojamus tarptautinius projektus, kuriuos įgyvendindami pasieksime strateginiame plane numatytus tikslus. Projektai orientuoti į IT integraciją, demokratinį ugdymą, STEAM veiklas.
Kiekvienas mokytojas turėjo galimybę nusimatyti savo metinius uždavinius, rinktis veiklas, kuriomis prisidės prie mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimo.