Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Nuo sausio 18 d iki kovo 5 d. Ugdymosi procesą vienys 4 integruojanti tema “Kaip mes organizuojame savo gyvenimą?”

Nuo sausio 18 d iki kovo 5 d. Ugdymosi procesą vienys 4 integruojanti tema “Kaip mes organizuojame savo gyvenimą?” ir jos probleminis klausimas: Kam reikalingas pasas(asmens dokumentas)? Šią temą analizuojame keliais aspektais: Kas yra pasas kaip dokumentas? Kam reikalingas pasas šalies viduje? Kam/kada reikalingas pasas už šalies ribų? Mūsų laukia daug įdomių atradimų 🙂