Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

“Išsilavinęs žmogus yra tas, kuris žino, kaip sužinoti tai, ko jis dar nežino " George Simmel

Projektas “Educkas ir Pre K”

Dubysos aukštupio mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  pedagogai, dalyvaujantys projektuose (Educkas ir Pre K) dalijasi gerąja veiklos praktika. Ši praktika skatina  vaikų kūrybiškumą ir savarankiškumą. Taip pat stiprina pedagogų, jų pagalbininkų ir tėvų bendradarbiavimą, įsitraukimą į ugdymo(si) procesą. 

Mokyklos filmuką žiūrėti: https://fb.watch/2obtisoOBG/