Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Savanorė Alla, dirbanti Aukštelkės skyriuje

. Hello I’m Alla Sargsyan from Armenia. It’s already 4 months that I live in Lithuania. I’m here within “European Solidarity Corps” project. Here I’m doing my volunteering service in Aushtelke’s kindergarten in the group of preschoolers from 5-7 years old. In my group kids are doing lots of activities not only educational but also entertaining. At first, it was hard for me to understand what kind of activities I can do for them to make their day more interesting and productive especially the fact that I didn’t have such an experience with kids plus the language barrier. But with the help of the teachers that I work with, I could easily cope with this challenge very fast and now I do different kinds of activities which are mainly in the sphere of Art; painting, hand-crafting and also I play games where they improve their English skills. This is my first volunteering project and despite the passive lifestyle and the hard period for all of us we live because of the virus with the help of this project where you totally change your lifestyle and don’t know what challenges to expect for you I have lots of openings for me and still enjoy this temporary but unique experience.

Vertimas: Aš esu Alla Sargsyan iš Armėnijos. Lietuvoje gyvenu jau keturis mėnesius. Čia atvykau pagal projektą “Europos solidarumo korpusas”. Savanoriauju Dubysos aukštupio Aukštelkės skyriaus, priešmokyklinėje ugdymo grupėje. Iš pradžių man buvo sunku suprasti, kas man gali būti naudinga ir kokių projektų vaikams labiausiai reikia, neturėjau praktikos dirbti su tokio amžiaus vaikais. Sunku buvo įveikti kalbos barjerą. Su mokytojų, dirbančių su manimi, pagalba greitai galėjau išlaikyti šį testą ir dabar darau įvairius projektus. Šie projektai daugiausia meno srityje: piešimas, amatininkų gaminiai ir kiti. Savo projektuose sugalvoju įvairių žaidimų, per kuriuos vaikai mokosi anglų kalbos. Tai mano pirmasis savanorės projektas. Šio projekto pagalba, pasikeitė mano gyvenimo būdas: nežinojau, kas manęs laukia, tuo pačiu galėjau tobulėti, atsiverti naujiems iššūkiams. Man labai malonu bendrauti su vaikais, mėgautis jų dėmesiu ir supažindinti juo su mano šalies kultūra.Savanorė Alla, dirbanti Aukštelkės skyriuje. Sveiki, aš Alla Sargsyan iš Armėnijos. Jau praėjo 4 mėnesiai, kai gyvenu Lietuvoje. Aš čia Europos solidarumo korpuso projekte. Čia atlieku savanorišką tarnybą Auštelkės darželyje priešmokyklinukų grupėje nuo 5-7 metų. Mano grupėje vaikai užsiima ne tik edukacinėmis, bet ir pramogomis. Iš pradžių man buvo sunku suprasti, kokiomis veiklomis galiu jiems užsiimti, kad jų diena būtų įdomesnė ir produktyvesnė ypač tai, kad neturėjau tokios patirties su vaikais plius kalbos barjeras. Bet padedant mokytojams, su kuriais dirbu, lengvai įveikčiau šį iššūkį labai greitai ir dabar užsiimu įvairiomis veiklomis, kurios daugiausia yra meno sferoje; piešimas, rankdarbiai ir taip pat žaidžiu žaidimus, kur jie tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Tai mano pirmasis savanorystės projektas ir nepaisant pasyvaus gyvenimo būdo ir sunkaus laikotarpio mums visiems mes gyvename dėl viruso su šio projekto pagalba, kuriame tu visiškai pakeitei savo gyvenimo būdą ir nežinai kokių iššūkių tikėtis tau turiu daug atvirų vietų man ir vis dar mėgaujuosi šia laikina, bet unikalia patirtimi.Vertimas: Aš esu Alla Sargsyan iš Armėnijos. Lietuvoje gyvenu jau keturis mėnesius. Čia atvykau pagal projektą “Europos solidarumo korpusas”. Savanoriauju Dubysos aukštupio Aukštelkės skyriaus, priešmokyklinėje ugdymo grupėje. Iš pradžių man buvo sunku suprasti, kas man gali būti naudinga ir kokių projektų vaikams labiausiai reikia, neturėjau praktikos dirbti su tokio amžiaus vaikais. Sunku buvo įveikti kalbos barjerą. Su mokytojų, dirbančių su manimi, pagalba greitai galėjau išlaikyti šį testą ir dabar darau įvairius projektus. Šie projektai daugiausia meno srityje: piešimas, amatininkų gaminiai ir kiti. Savo projektuose sugalvoju įvairių žaidimų, per kuriuos vaikai mokosi anglų kalbos. Tai mano pirmasis savanorės projektas. Šio projekto pagalba, pasikeitė mano gyvenimo būdas: nežinojau, kas manęs laukia, tuo pačiu galėjau tobulėti, atsiverti naujiems iššūkiams. Man labai malonu bendrauti su vaikais, mėgautis jų dėmesiu ir supažindinti juo su mano šalies kultūra.