Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Su Vasario 16-ąja, Lietuvos Valstybės atkūrimo diena!