Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

EGLUTĖS ĮŽIEBIMAS IR KALĖDINĖS DIRBTUVĖS GRUODŽIO 8 D. 16.30 VAL.