Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Savivalda

Darbo taryba:

Roberta Plekavičienė, Ausma Valienė

Mokyklos taryba:

tarybos pirmininkė Vilma Kardašienė

sekretorė Asta Arminienė

tarybos nariai: Inga Jakštienė, Vilma Kardašiūtė, Aneta Chabibulina-Damašienė, Vilma Kardašienė, Natalja Kozlova, Greta Grigalaitytė, Meda Jankauskaitė.