Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Erasmus+ projektas „You @re Not Cyberbully“ („Tu nesi internetinis smurtautojas“)

Projektas baigiasi, veiklos – tęsiasi

Ugdymo procesui palaipsniui persikeliant į virtualią erdvę, mokiniai vis dažniau susiduria su elektroninėmis patyčiomis. Suaugusiesiems darosi sunku kontroliuoti naudojimąsi internetu. Bendraudami ar naršydami virtualioje erdvėje, vaikai gali gauti nemažai naudingos informacijos. Tačiau, deja, greta svarbių dalykų internete galima aptikti ir žalingų dalykų, susidurti su įvairiomis grėsmėmis: seksualiniu viliojimu, duomenų išviliojimu ir neteisėtu jų naudojimu ir kt. Elektroninės patyčios – vienas galimų virtualių pavojų. Elektroninių patyčių padariniai dažnai būna sunkesni nei vykstančių realiame gyvenime, nes virtualios patyčios greitai plinta, jų plitimas sunkiai kontroliuojamas, būtent dėl to elektroninių patyčių prevencijos klausimas darosi vis aktualesnis tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse. Todėl 2021 – ais metais Dubysos aukštupio mokykla įsijungė į tarptautinį Erasmus+ projektą „You @re Not Cyberbully“ („Tu nesi kibernetinis smurtautojas“). Projektas skirtas ugdyti mokinių, mokinių tėvų bei mokytojų sąmoningumą mažinant elektroninių patyčių mokyklos bendruomenėje, o taip pat ir kitose institucijose mastą.

Pirmas mūsų žingsnis – tyrimas esamai elektroninių patyčių situacijai nustatyti. Buvo atlikta bendruomenės (mokinių, tėvų, mokytojų) apklausa apie elektroninių patyčių situaciją mokyklos bendruomenėje. Apklausa siekėme sužinoti, kaip mokyklos bendruomenė naudojasi socialiniais tinklais, kiek kenkėjiškų veiksmų pastebima, kaip į juos reaguojama. Tyrimo rezultatai buvo pristatyti  mokyklos bendruomenei sausio mėnesį, taip pat patalpinti eTwinning projekto puslapyje.

Vasario mėnesį 5 mokytojų komanda (Agnė Poškienė, Aušra Lakačiauskienė, Laima Benikasienė, Zita Švambarienė ir Ingrida Jurevičiūtė) vyko į stažuotę Antalijoje (Turkija), kurios metu gilino žinias, kaip saugiai ir atsakingai bendrauti elektroninėje erdvėje, kaip atpažinti ir užkirsti kelią galimoms elektroninėms patyčioms. Visi mokytojai, kurie aktyviai dalyvavo projekto vykdyme (pilietiškumo/ istorijos mokytoja, socialinė pedagogė, spec.pedagogė/ logopedė, geografijos/ etikos mokytoja bei matematikos/ informatikos mokytoja) vienaip ar kitaip įžvelgė glaudų ryšį tarp projekto temos, turinio ir savo institucijoje vykdomos veiklos.

Iš mokymų parsivežtas žinias mokytojai pritaikė mokyklos bendruomenėje: buvo organizuojami mokymai mokytojams, mokiniams,  tėvams, parengtos rekomendacijos. Šios veiklos padėjo įgyti žinių bei kompetencijų, susijusių su elektroninių patyčių prevencija, jų masto mažinimu institucijoje, ugdė gebėjimus prisiimti asmeninę atsakomybę už savo veiksmus, prisidėjo prie mokinių skaitmeninių įgūdžių gerinimo, gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje.

Erasmus+ projektas „You @re Not Cyberbully“ („Tu nesi internetinis smurtautojas“) baigiasi, tačiau projekto metu įgytos žinios, gebėjimai, manome,  pravers ateityje, veiklos, siekant užkirsti kelią internetinėms patyčioms bus tęsiamos. Šiandieninėje visuomenėje internetinių patyčių problema – tarsi užsuktas ratas. To, kaip viešojoje erdvėje elgiasi vyresnieji, mokosi ir jaunimas. Virtualaus bendravimo tradicija formuojasi dabar, todėl labai svarbu ne tik išmokti naudotis medijų teikiamomis galimybėmis, bet ir atpažinti įvairiausias grėsmes bei mokytis jų išvengti. Tikime, kad drauge susitelkusi bendruomenė gali įveikti didžiausius iššūkius.

Socialinė pedagogė Laima Benikasienė

Skaidrės: elektroninės patyčios ir jų prevencija