Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Kevirtosios MAIL projekto dirbtuvės „Kritinis mąstymas, medijų raštingumas ir DI medijose“

Kevirtosios MAIL projekto dirbtuvės „Kritinis mąstymas, medijų raštingumas ir DI medijose“ vyko balandžio 19 dieną VDU Žemės ūkio akademijoje Kaune. AAI Labs inžinieriai Rokas ir Lukas supažindino mokinius ir mokytojus su technologijomis, leidžiančiomis kritiškai įverinti informaciją medijose, padėjo suprasti, kad DI gali būti naudojamas ne tik geriems tikslams pasiekti. Antroji dirbtuvių dalis buvo skirta vaizdo įrašo su DI įrankiu Midjourney kūrimui. Tai buvo paskutinės projekto dirbtuvės, skirtos mokytojams ir mokiniams. Dirbtuvių rezultatai bus pristatomi Atviros Erdvės (angl. Open Space) konferencijoje Šiaulių rajone birželio 14 dieną!