Dubysos mokykla Dubysos aukštupio mokykla

“Geriausia ir svarbiausia kiekvieno žmogaus išsilavinimo dalis yra ta, kurią jis suteikia pats sau." (Edward Gibbon)

Projektas “Educkas ir Pre K”

Dubysos aukštupio mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  pedagogai, dalyvaujantys projektuose (Educkas ir Pre K) dalijasi gerąja veiklos praktika. Ši praktika skatina  vaikų kūrybiškumą ir savarankiškumą. Taip pat stiprina pedagogų, jų pagalbininkų ir tėvų bendradarbiavimą, įsitraukimą į ugdymo(si) procesą. 

Mokyklos filmuką žiūrėti: https://fb.watch/2obtisoOBG/