Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Projektas “Educkas ir Pre K”

Dubysos aukštupio mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  pedagogai, dalyvaujantys projektuose (Educkas ir Pre K) dalijasi gerąja veiklos praktika. Ši praktika skatina  vaikų kūrybiškumą ir savarankiškumą. Taip pat stiprina pedagogų, jų pagalbininkų ir tėvų bendradarbiavimą, įsitraukimą į ugdymo(si) procesą. 

Mokyklos filmuką žiūrėti: https://fb.watch/2obtisoOBG/