Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos tobulinimas, diegiant IKT technologijas ir STEAM metodus“

Kūrybingai nusiteikę Dubysos aukštupio dešimties ikimokyklinio ugdymo grupių mokytojai ruošiasi naujam startui. Nuo rugsėjo pirmosios taikysime JAV ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikomą metodiką „Pre-K for All’s“, kuri sėkmingai integruoja IKT technologijas, tiriamosios ir kūrybinės technologinės veiklos metodus (STEAM) ir lauko pedagogikos principus. Visų „Pre-K For All“ skyrių mokymo(si) esmė yra suteikti vaikams galimybę vis sudėtingesniais būdais stebėti savo aplinkos objektus ir reiškinius. Pagrindinis uždavinys – mokyti vaikus kritinio mąstymo per praktinius tyrinėjimus, taip pat supažindinti su objektais ar reiškiniais artimoje aplinkoje, kaip vaikų kasdienio gyvenimo dalį. Ne tik eksperimentai ir tyrinėjimai vyraus veiklose, taip pat ugdysime vaikų raštingumą ir kalbos įgūdžius. Daug dėmesio skirsime literatūros nagrinėjimui. Vaikai yra skatinami įsitraukti į diskusijas apie istorijas, pasakas, informacinius tekstus, kuriuos skaitė pedagogas. Skaitant plečiamas žodynas ir aiškinamasi nežinomų žodžių reikšmė. 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo bei Šiaulių rajono savivaldybės lėšomis.