Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla modernizuos valdymo procesus: eina link pažangios savitarnos sistemos

Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykla, aptarnaujanti plačią teritoriją nuo Šiaulių iki Kelmės rajono, pristato svarbų projektą, kurio tikslas – efektyviau valdyti užklausas, automatizuoti procesus ir pagerinti dokumentacijos tvarkymą.

Esant dabartinei situacijai, kur mokykla yra išsidėsčiusi kaimiškose vietovėse ir aptarnauja per 600 ugdytinių bei turinti 128 darbuotojus, organizacijos veiklos procesai buvo priklausomi nuo rankinio darbo. Mokyklos administracija susidūrė su dideliais iššūkiais, susijusiais su įvairių prašymų registracija, peržiūra ir tvirtinimu. Problema buvo ypač ryški, nes prašymai buvo priimami tik popieriniu būdu, kas trukdė ne tik mokyklos administracijai, bet ir tėvams. Be to, užklausų valdymo procesai nebuvo automatizuoti dėl programinės įrangos stokos.

Šio projekto tikslas – sukurti pažangią mokyklos savitarnos sistemą remiantis judria (agile) ir “ITSM” metodologija. Tai bus įgyvendinta per Jira Service Management ir Jira Work Management programinę įrangą, kuri leis valdyti ir sisteminti gaunamas užklausas, sumažinti laiko sąnaudas, automatizuoti procesus, padidinti efektyvumą, supaprastinti problemų sprendimą ir racionalizuoti mokyklos išteklius.

Šio projekto pirkimo objektas apima Jira Service Management ir Jira Work Management programinės įrangos diegimą, konfigūravimą, programavimą, tobulinimą, konsultavimą bei mokymus.

Projekto apimtis:

  1. Jira Service Management ir Jira Work Management programinės įrangos diegimas.
  2. Savitarnos portalo užklausų procesų projektavimas ir derinimas.
  3. Programinės įrangos diegimas JIRA debesijos infrastruktūroje.
  4. Programinės įrangos konfigūravimas pagal suderintus veiklos procesus (įvairių užklausų valdymas, gedimų registravimas, įrangos rezervavimas ir pan.).
  5. Testavimas ir bandomoji eksploatacija.
  6. Darbuotojų apmokymas.
  7. Konsultavimo paslaugos sistemos diegimo metu.

Projekto vykdytojas UAB „Digital1“

Šis projektas yra žingsnis į priekį siekiant modernizuoti mokyklos veiklą ir pasiekti aukštesnį efektyvumo lygį.

Projektas iš dalies finansuojamas VšĮ „Inovacijų agentūra“