Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

SU KOVO 11-ĄJA – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA!