Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Sveikiname, didžiuojamės, džiaugiamės galimybe dirbti kartu su Viktorija Tuziniene.

  Viktorija savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos (SVSBA) organizuojamuose „Metų specialisto“ rinkimuose Šiaulių rajone tapo geriausia metų visuomenės sveikatos specialiste.

  Biuro kolegų ir SVSBA Viktorija įvertinta už visuomenės sveikatos vertybių puoselėjimą bei nuoširdų ir profesionalų darbą.  Ji Šiaulių rajono visuomenės sveikatos biure dirba ketvirtus metus, kuruoja mokinių sveikatos priežiūrą Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykloje, propaguoja sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, sveiką mitybą.

 Didžiuojamės, džiaugiamės…

https://www.skrastas.lt/krasto-zinios/apdovanota-geriausia-siauliu-rajono-visuomenes-sveikatos-specialiste?fbclid=IwAR2eRFTQzMjle72F2DUS9SCO5-JZPq0i6RZqLK3gNXP0i_ml7P5NTF7owIY