Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Sveikiname Kamilę Čepulytę

Sveikiname Tarptautinio pradinių klasių mokinių dailės konkurso ,,Čia mano Lietuva“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės ir Valstybės atkūrimo dienų paminėjimui, laureatę Kamilę Čepulytę, 

4A klasės mokinę, pelniusią nominaciją ,,Už originalų Lietuvos peizažo perteikimą”.