Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Tarptautino pradinių klasių mokinių piešinių konkurso „Vaikai už taiką” laureatai

Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla ir Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba organizavo Tarptautinį pradinių klasių mokinių piešinių konkursą „Vaikai už taiką”, skirtą Europos dienai paminėti. Konkurso tikslai: skatinti domėtis Europos sąjungos valstybėmis, jų kultūra, kalbėti apie taiką, saugumą ir bendrystę bei ugdyti meninius gebėjimus. Dėkojame visiems dalyviams ir jų mokytojoms.