Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Trečiosios MAIL projekto dirbtuvės „Kaip dirbtinis intelektas įtakoja žmonių elgseną?“

Trečiosios MAIL projekto dirbtuvės „Kaip dirbtinis intelektas įtakoja žmonių elgseną?“ vyko kovo 22 dieną Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokyklos Bubių skyriuje. AAI Labs inžinieriai Rokas ir Lukas supažindino mokinius ir mokytojus su DI įtaka žmogui. Dubysos aukštupio mokyklos ir VDU Ugnės Karvelis gimnazijos komandoms buvo pateiktos užduotys, pagal kurias IV dirbtuvių metu Kaune bus kuriami vaizdo įrašai pasitelkiant dirbtinio intelekto įrankį Midjourney. Dalinamės renginio akimirkomis ir rezultatais. The third MAIL project workshop “How does AI affect people‘s behavior?” was held on March 22 at Dubysos aukštupio school in Bubiai, Šiauliai region. Rokas and Lukas, engineers at AAI Labs, helped teachers and students understand the effects of artificial intelligence on people. Teams, consisting of students and teachers, were given tasks according to which videos will be created using AI tool Midjourney during the fourth workshop in Kaunas. We share the moments and results of the event.