Dubysos aukštupio mokykla

„Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą“ Vilhelmas fon Humboltas

Informacinis vizitas į Lieporių gimnaziją

Kovo 23 d. Bubių skyriaus dešimtokai lankėsi Lieporių gimnazijoje. Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja  Laima Gricienė šiltai priėmė mūsų mokinius, pavedžiojo po mokyklą, papasakojo apie mokymosi galimybes, priminė nuo kada vyksta mokinių priėmimas į gimnaziją ir kaip pateikti prašymus. Mokiniams buvo pravesta netradicinė inžinerijos ir fizikos pamoka, kurioje fizikos mokytojas Remigijus Pozniakas įdomiai papasakojo apie popieriaus lapo stiprumą. Mokiniai atliko bandymus. Susitikimo pabaigoje Lieporių gimnazijos gimnazistai mūsų mokiniams skyrė savos kūrybos dainą.

                                         Išvyką organizavo karjeros specialistė Valentina Kižienė